Inntak námskeiðs og markmið

Indhold: I skriftlig dansk arbejdes der med den skriftlige kompetence. Der produceres forskellige typer af tekster inden for forskellige genrer. Der arbejdes med forskellige temaer og fokus ligger på tilegnelsen af et relevant ordforråd og grammatisk bevidsthed. Den studerende sætter sig grundigt ind i regler om formalia og kildeangivelse oglærer at anvende hjælpemidler såsom ordbøger og andre opslagsværker, internetresurser (fx www.ordnet.dk/ddo, www.sproget.dk, www.snara.is, www.islex.is, www.frasar.net) og korrekturprogrammer.

Formål: At den studerende opnår en bred skriflig kompetence, og oparbejder evnen til at skrive kortere og længere sammenhængende tekster inden for forskellige genrer. At den studerende lærer gældende regler om formalia i danske tekster. At den studerende oparbejder en god evne til selv at analysere deres skriftlige produktion med hensyn til sproglig korrekthed, ordvalg og opbygning af forskellige typer af tekster.

Skriftlig færdighed på dansk hænger sammen med andre kurser på studiets første semester, s.s. mundtlig dansk, litteratur og landeskunde. Målet er at de studerende arbejder med alle de færdigheder et sprogstudium kræver.